მის: მარშალ გელოვანის გამზ.
ტელ: +99532 2 517-333

www.sport-saller.de

E-mail: info@saller.ge

https://www.facebook.com/saller.georgia